Prijava na uređajima za ERV PDF Ispis E-mailUputstva za prijavu na uređaj:

  • Provjerite da li je na ekranu (1) vrsta prijave koju želite (IN,OUT,DOLAZAK, ODLAZAK,PAUZA...)
  • Ukoliko nije, tipkama (2) promjenite vrstu prijave
  • Stavite prst ili karticu radi identifikacije na uređaj
  • Prilikom uspješne identifikacije, zasvijetlit će zelena lampica, a prilikom neuspješne crvena