ULAGANJE U MATERIJALNU IMOVINU TVRTKE KBZ ELECTRONIC D.O.O Ispis


ULAGANJE U MATERIJALNU IMOVINU TVRTKE KBZ ELECTRONIC D.O.O

Na dan 20.11.2017. godine tvrtka  KBZ electronic d.o.o.  započela je s provedbom projekta:
“ Ulaganje u materijalnu imovinu tvrtke KBZ electronic d.o.o. „ Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.


Opći cilj projekta:

 • Cilj ovog projekta je povećanje učinkovitosti i jačanje tehnološke baze.


Specifični cilj projekta:

 • Modernizacija proizvodnje


Osnovni podaci o projektu:

 • Naziv projekta : Ulaganje u materijalnu imovinu tvrtke KBZ electronic d.o.o
 • Trajanje:  7 mjeseci
 • Vrijednost projekta:  111.324,10 kuna
 • EU sufinanciranje:  93.512,24 kuna
 • Korisnik:  KBZ electronic d.o.o.


Očekivani rezultati provedbe:

 • Očuvanje radnih mjesta
 • Povećanje prodajnih prihoda
 • Povećanje kapaciteta ljudskih potencijala
 • Povećanje proizvodih kapaciteta


SAŽETAK:

Ovaj projekt  se provodi  u  skladu  sa  Strategijom  razvoja  poduzetništva  u  Republici  Hrvatskoj  2013.-2020., s ciljem Poboljšanje ekonomske uspješnosti te ciljevima OPKK, Prioritetnom osi 3 „Poslovna   konkurentnost“,   investicijskim   prioritetom   3d,   specifičnim   ciljem   3d1 „Poboljšan razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika na domaćim i stranim tržištima“

Tvrtka KBZ electronic d.o.o. ulagati će u tehnološku bazu modernizacijom iste. Najveća snaga tvrtke je politika rast i razvoja, te odnos prema zaposlenicima i kupcima. Kako bi poduzeće nastavilo pružati kvalitetnu uslugu i proizvode te zadržalo pozitivnu poslovnu konkurentnost na tržištu, neophodno je daljnje ulaganje.

Projektom će se smanjiti potrošnja energije čime se pozitivno utječe na okoliš, a povećanjem konkurentnosti projekt  će doprinijeti rastu gospodarstva na održiv način.

Kontakt osoba:

Sandra Kranjčec ;  +385 1 615 0101 ; Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ; www.kbz-electronic.hr

za više informacija: www.strukturnifondovi.hr 


OPTIMIZACIJA POSLOVANJA TVRTKE KBZ ELEKTRONIC D.O.

Kratki opis projekta

Tvrtka KBZ ELEKTRONIC d.o.o. potpisala je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom “Optimizacija poslovanja tvrtke KBZ ELEKTRONIC d.o.o. ”, referentna oznaka ugovora KK.03.2.1.19.0202.

Predmetni projekt odnosi se na ulaganje u unaprjeđenje i optimizaciju poslovnih procesa unutar 3 odjela tvrtke: odjela financija i računovodstva, odjela servisa i odjela tehničke zaštite. Zahvaljujući novoj IKT opremi, tvrtke će povećati prihode od prodaje, zadržati postojeća radna mjesta te omogućiti nova zapošljavanja.

Ciljevi projekta

Specifičan cilj (svrha) projekta je: „Unaprijediti poslovanje tvrtke KBZ ELEKTRONIC kroz ulaganje u informatičko-komunikaciju tehnologiju sa ciljem optimizacije poslovnih procesa za učinkovitiji rad djelatnika i zadovoljnijih klijenata uslugama koje tvrtka nudi na tržištu“, što će se „preliti“ na ostvarenje općeg cilja Poziva: „Jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP-a primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije kao i podrška razvoju informacijskog društva u Republici Hrvatske“.

Elementi projekta:

-        Opremanje poslovne jedinice informatičko-komunikacijskom tehnologijom i stavljanje tehnologije u funkciju,

-        Obuka djelatnika,

-        Upravljanje projektom,

-        Promidžba i vidljivost.

Očekivani rezultati po završetku projekta:

-        Porast prihoda od prodaje za 20%,

-        Unaprijeđena 4 poslovna procesa uvođenjem nove IKT opreme,

-        Očuvana radna mjesta te zapošljavanje novih djelatnika.


Ukupna vrijednost projekta: 283.338,75 HRK
Prihvatljivi troškovi: 226.671,00 HRK
EU sufinanciranje projekta (HRK, %): 147.336,15 HRK (65%)
Razdoblje provedbe projekta: prosinac 2019. — studeni 2020.
Kontakt osoba za više informacija: Sandra Kranjčec, Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript , +385 1 615 0101

Više informacija na:

https://strukturnifondovi.hr/

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/