Servisni uvjeti

PREDAJOM UREĐAJA NA SERVIS PRISTAJETE NA NAVEDENE UVJETE POSLOVANJA SERVISA

Vremenski rok za preuzimanje uređaja u postupak je 10 radnih dana od datuma zaprimanja istog, a trajanje popravka nakon preuzimanja uređaja u postupak ovisi o raspoloživosti rezervnih dijelova i profilu kvara. Prilikom preuzimanja uređaja, ovlaštena osoba, KBZ ELEKTRONIC d.o.o., stranci će izdati Potrvrdu o preuzimanju, te će se donositelj navedene potrvde smatrati ovlaštenom osobom za preuzimanje i raspolaganje uređajem. Rok za preuzimanje uređaja sa popravka iznosi 8 dana od datuma slanja obavijesti o izvršenom popravku ili nemogućnosti popravka, a koja obavijest se šalje stranci na adresu naznačenu u ovom nalogu na prikladan način poput primjerice e-poštom, SMS-om, telefax-om, preporučenom poštanskom pošiljkom ili slično, te se smatra da je ista obavijest dostavljena stranci onoga dana kada joj je na jedan od ovih načina i upućena. Ukoliko vlasnik ne podigne uređaj, opremu u roku 8 dana nakon popravka, suglasan je platiti troškove čuvanja(ležarine) 10,00kn dnevno. Nakon isteka roka za preuzimanje uređaja KBZ ELEKTRONIC d.o.o. čuvat će uređaj najviše do isteka roka od tri mjeseca od datuma slanja gore navedene obavijesti, a troškove čuvanja (ležarine), rizika od propasti uređaja i slično, snosi isključivo stranka. Ukoliko stranka u roku od tri mjeseca od slanja gore navedene obavijesti ne preuzme uređaj predan na popravak odnosno servis, smatrat će se da je stranka napustila posjed uređaja, a koje napuštanje posjeda ima značaj odreknuća od prava vlasništva uređaja te pravo vlasništva napuštenog uređaja u cijelosti stječe KBZ ELEKTRONIC d.o.o. Ovakvim izvornim stjecanjem prava vlasništva uređaja od strane KBZ ELEKTRONIC d.o.o. ni na koji način se ne umanjuje bilo koje potraživanje koje KBZ ELEKTRONIC d.o.o. ima prema osobi koja je dala nalog za popravak uređaja, a koja potraživanja se sastoje primjerice od naknade za izvršenu uslugu, zakonskih zateznih kamata na dospjelu a neplaćenu naknadu za izvršenu uslugu, troškova ležarine, troškova rashodovanja uređaja i slično. Korisnik svojim potpisom potvrđuje suglasnost da se njegovi podaci (ime i prezime, broj telefona, e-mail adresa) proslijede proizvođaču radi naknadnog kontaktiranja nakon servisa zbog istraživanja zadovoljstva korisnika. Korisnik je upoznat s cijenama rada servisa. Ukoliko stranka odustane od servisa na temelju obavljene procijene (dijagnostike) popravka uređaja, pregled se naplaćuje prema važećem cjeniku servisa. KBZ ELEKTRONIC d.o.o. nije odgovoran za eventualne gubitke osobnih sadržaja u memoriji uređaja uzrokovane pojavom kvara, niti je odgovoran za iste koje mogu nastupiti tijekom dijagnostike i servisiranja. Vlasnik uređaja, odnosno dostavljač u servis preuzima svu odgovornost glede posljedica koje mogu nastati prilikom dijagnostike i servisiranja uređaja zbog: neovlaštene izmjene programskih postava, prethodne ugradnje neoriginalnih dijelova i nestručnog rukovanja. Garancija na popravljene uređaje je 6mj. ukoliko drugačije nije navedeno. ZA PLAĆANJE USLUGA SERVISA NE PRIHVAĆAMO KREDITNE KARTICE.